"MÖTEN" Laminerat glas, väntrum, Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg

"ALBUM" Olja på mdf, trappuppgång, Sahlgrenska Sjukhuset, Göteborg